วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

*...รวมเบอร์ AIS...*

ผู้เขียนเริ่มเขียน Blog แล้วก็คิดได้ว่าเรื่องที่จะนำเสนอ น่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ เพราะทุกวันนี้เราจะสังเกตุได้ว่า โทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เป็นเหมือนอวัยวะที่ 34 เลยก็ว่าได้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานโทรศัพท์ของทุกเครือข่าย น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆ

เบอร์โทร call center 1175 และ 02-271-9000 สำหรับ AIS


GSM Advance

*911# =
เช็คยอดเงินส่วนเกินจากโปรโมชัน,VASและเวลาใช้งานGPRS (ฟรี)

*96# =
เช็คยอดค้างชำระ (ฟรี)

*678# =
ตรวจสอบโปรโมชันปัจจุบัน (ฟรี)

*545 =
ฟังสิทธิพิเศษ (ฟรี)

*545# =
เช็คเบอร์โทรของตัวเอง (ฟรี)

* 43# =
เปิดรับสายเรียกซ้อน (ฟรี)

*141 =
สมัครบริการMiss Call Alert (ฟรี)

*99 =
ฟังVoice Mail (ครั้งละ 1 บาท)

*292*
เบอร์1-2-Call*จำนวนเงิน# = เติมเงินให้เบอร์1-2-Call (ครั้งละ 2.14 บาท รวมVATแล้ว/ จำนวนเงิน = 20,50,100,200,300,400,500)

*292# =
เช็ควงเงินคงเหลือที่สามารถเติมให้เบอร์1-2-Call (ฟรี)

*515 =
สมัครบริการPrivate Number (ฟรี)

*189 =
สมัครบริการCall Screening (นาทีละ 3.21 บาท รวมVATแล้ว)

*180 =
รับการตั้งค่าGPRS/EDGE (ฟรี)

*900
หรือ *900# = รับWAP Linkเพื่อโหลดโปรแกรมAIS mobile Internet Menu (ฟรี)

*789 = Calling Melody (
ครั้งละ 5.35 บาท รวมVATแล้ว)

*855 = M2G:
ส่งเพลงให้เพื่อน (นาทีละ 3.21 บาท รวมVATแล้ว)

*555 = mPay (
ฟรี)
1-2-Call
*120
หรือ *120*รหัสบัตรเติมเงิน# = เติมเงินให้หมายเลขตัวเอง (ฟรี)

*130
หรือ *130*เบอร์1-2-Call*รหัสบัตรเติมเงิน# = เติมเงินให้หมายเลขอื่นในระบบ1-2-Call (ฟรี)

*121
หรือ *121# = เช็คยอดเงินและจำนวนวันคงเหลือ (ฟรี)

*121*1# =
เช็คยอดเงินและวันหมดอายุของโบนัสค่าโทร (ฟรี)

*139# =
เช็คยอดคงเหลือแพ็คเกจSMS,MMSและGPRS (ฟรี)

*777# =
เช็คโปรโมชันที่ใช้งานอยู่ (ฟรี)*545# = เช็คเบอร์โทรของตัวเอง (ฟรี)

*140 =
บริการโอนเงิน,โอนวันให้หมายเลขอื่นในระบบ1-2-Call (โทรฟรี/ค่าโอนครั้งละ 3 บาท)

*125
หรือ *125*1# = สมัครบริการข้ามแดนอัตโนมัติหรือโรมมิ่ง (ฟรี)

*131*
รหัสประเทศหมายเลขโทรศัพท์# = โทรออกเมื่ออยู่ต่างประเทศ*222หมายเลขปลายทาง = บริการออกให้(หน่อย)นะ หรือเก็บเงินปลายทาง - -" (ฟรี)

*43# =
เปิดรับสายเรียกซ้อน (ฟรี)

*141 =
สมัครบริการ Miss Call Alert (ฟรี)

*99 =
ฟัง Voice Mail (ครั้งละ 1 บาท)

*515 =
สมัครบริการ Private Number (ฟรี)

*136 =
สมัครบริการ Call Screening (นาทีละ 3 บาท รวมVATแล้ว)

*180 =
รับการตั้งค่า GPRS/EDGE (ฟรี)

*900
หรือ *900# = รับ WAP Link เพื่อโหลดโปรแกรม AIS mobile Internet Menu (ฟรี)

*789 = Calling Melody (
ครั้งละ 5 บาท รวมVATแล้ว)

*855 = M2G:
ส่งเพลงให้เพื่อน (นาทีละ 3 บาท รวมVATแล้ว)

*555 = mPay (
ฟรี)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น